LITERATURA

 Zpět

CVIČEBNÍ ŘÁD PRO PEVNOSTNÍ JEDNOTKY P-I-4

Tento předpis pojednává o bojovém a polním výcviku hraničářských pluků, ale je pouze dodatkem k ostatním předpisům, především k předpisům P-I-1, P-I-2, P-I-3 A G-VII-3.

 

Utajené pevnosti Československé opevnění   z let 1936-1938 na jižní Moravě

Kniha popisuje opevnění v oblasti III.sboru čili (jižní Moravy). Můžete se zde dočíst o výstavbě, různých typech bunkrů a spousta dalších zajímavostí. Tato publikace je velmi bohatě ilustrována obrázky, mapami, nákresy a dobovými fotografiemi.